aidea.nl

Goalie

 

Wie heeft nou niet één of meerdere zaken waaraan hij of zij wil werken met betrekking tot de eigen persoonlijkheid.
 
Voor de één is dat het nastreven van bepaalde doelen, voor de ander het afleren van bepaald gedrag of juist het aanleren van bepaald gedrag. Voor weer anderen kan dat het vermijden van de valkuilen zijn of bevestiging van de juiste ingeslagen weg. Weer anderen willen graag herinnerd worden aan bepaalde zaken die anders zo snel vergeten worden. Bloemetje voor ….?
 
Het is een van de grondbeginselen van de reclame-industrie; dat de kracht van de boodschap in de herhaling zit. Hoe vaker je herinnerd wordt aan je goals hoe beter. Hoe sneller je ernaar zult handelen, hoe sneller je gedrag zal veranderen, hoe meer succes in het behalen van de gestelde doelen.